Pozvánka

Energia našej pozornosti má silu, ktorú si neuvedomujeme, jej účinky sa však v našom živote prejavujú neustále.

Kolektívna meditácia

Z lásky k našej planéte a k našej božskej podstate vytvoríme spoločne vlnu energie vysokej frekvencie, ktorou podporíme všetky mierotvorné iniciatívy a prispejeme k zvýšeniu celkového vedomia ľudstva.

Pridaj sa k nám na 15-20 minút v nasledovných termínoch:

Nedeľa o 20:30

Pondelok o 20:30

Prečo?

Zo všetkých strán sa na nás valia zlé správy, ktoré ťahajú naše vibrácie dole. Milióny ľudí prežívajú v stave beznádeje, strachu, hnevu a podobne. Začarovaný kruh týchto emócií má negatívny vplyv aj na ich okolie.

Podobne však majú vplyv na vedomie ľudstva aj vysokovibračné emócie súcitu, vďačnosti, radosti a lásky. Dokladujú to aj viaceré vedecké výskumy ako napr. práce Dr. Hawkinsa, Dr. Joea Dispenzu alebo profesora Amita Goswamiho.

Hovorí o tom Gregg Braden, Deepak Chopra aj Bruce Lipton.

“V súvislosti s projektmi zhromaždení zameraných na mier štúdie zistili, že čím viac je meditujúcich alebo účastníkov týchto zhromaždení a čím dlhšie meditujú, tým väčší vplyv má toto zhromaždenie na pokles počtu prípadov trestných a násilných činov v spoločnosti.”